Lyrics - Vaya

Lyrics. What's music without them?

Much like you, we have just about had it struggling to find African lyrics online.
So we decided to do something about it.
We are building up a repository of African music. Not only Africappella music, but whatever African music we can find.
Granted this is no small feat, but we know we can count on you to help make this documentation project a success.Popular Searches

Vaya (Lira)

- composed by: M. L. Molapo, P. V. Mngomezulu & Kenton Windvogel

Key Signature = Not yet available

Uyangigxeka
Uyangiqoba
Uyagixhaphaza
Futh' unamanga
Ngiphel' amandla
Ngiphel' ithemba
Nokubekezela sekubanzima
Nami ngiyafun' ukuy' themb' indoda yami
Nami ngiyafun' ukuthandiw' empilweni yami

(Chorus)
Angisak'funi sengiyahamba
Hamba (vaya, vaya)

Kuganga wena kodw' ulwisa mina
Uyajola kodw' unesikhwele wena
Awethembeki kodw' ukufun' ukuhlonishwa
Noma sekuthiwani ngeke ng'khone mina
Nami ngiyafun' ukuy' themb' indoda yami
Nami ngiyafun' ukuthandiw' empilweni yami

Buy this Song on iTunesWant to know more about Africappella?

Watch Africappella's latest video on YouTubeRecently Added


Promoted Lyrics

Join our Newsletter

Please enter your first name

Please enter your last name

Please enter a valid email address

Please enter a valid City nameJoin our NewsletterPlease enter your first name

Please enter your last name

Please enter a valid email address

Please enter a valid City namePaypal contributionsWe are working on a few exciting projects to get the Africappella brand to the next level. You can help us make our music products more accessible by pledging a small donation.